Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Ferula communis L.

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Ferula (firula (Hr), Nikolić, T., 201912707, devesilja (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, velestika (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing: Sp. Pl. 246 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Ferula meoides L., sinonim (s), Sp. Pl.: 247. 1753

Common names: obična firula (Hr), Nikolić, T., 201912707, devesilja čvorocvjetna (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, fierla (Hr), Šulek, B., 18791256, firula (Hr), Šulek, B., 18791256, koromačnica (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.