Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Ferulago campestris (Besser) Grecescu

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Ferulago (koramač (Hr), Nikolić, T., 201912707, koramač (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Consp. Fl. Roman. 252 (1898)

Taxon author(s) 1. Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser2. Dimitrie (Demetrius) Grecescu

Synonyms: Ferula campestris Besser, bazionim (baz.), Besser in Roemer & Schultes, Syst. Veg. 6. 1820. , Ferula ferulago L., sinonim (s), Sp. Pl. 1: 247. 1753 , Ferulago daghestanica Schischk., sinonim (s), Schischk. in Bot. Zhurn. 31(6). 1946. , Ferulago galbanifera W. D. J. Koch, sinonim (s), W. D. J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 1836. , Ferulago nodiflora sensu Thell., sinonim (s)

Common names: smolasti koramač (Hr), Nikolić, T., 201912707, devesilja brazdasta (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, smolasti koramač (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.