Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Ferulago sylvatica (Besser) Rchb.

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Ferulago (koramač (Hr), Nikolić, T., 201912707, koramač (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Pl. Crit. 4: 53 (1826)

Taxon author(s) 1. Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser2. (Heinrich Gottlieb) Ludwig Reichenbach

Synonyms: Ferula sylvatica Besser, sinonim (s), Besser, Enum. Pl. 1822. , Ferulago confusa Velen., sinonim (s), Velen., Fl. Bulg. 1891. , Ferulago monticola Boiss. et Heldr., sinonim (s), Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 91. 1856

Common names: šumski koramač (Hr), Nikolić, T., 201912707, šumski koramač (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.