Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Biserrula pelecinus L. ssp. dalmatica Trinajstić

Order: Fabales Bromhead

Family: Fabaceae (leptirnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Biserrula (dvopilka (Hr), Nikolić, T., 201912707)

Place of publishing: Acta Bot. Croat. 26/27: 217 (1968)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Status: Endemic YES , Spourious NO

Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.