Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Ginkgo biloba L.

Order: Ginkgoales Gorozh.

Family: Ginkgoaceae (ginki (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Ginkgo (ginko (Hr), Nikolić, T., 201912707, ginko (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing: Mantissa 2: 313 (1771)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: ginko (Hr), Nikolić, T., 201912707, ginko (Hr), Gelenčir, J.; Gelenčir, J., 19917678

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.