Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub ssp. complanatum

Order: Lycopodiales Bercht. et J. Presl

Family: Lycopodiaceae (crvotočine (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Diphasiastrum (crvotočnica (Hr), Nikolić, T., 201912707)

Place of publishing: Preslia 47: 108 (1975)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Josef Ludwig Holub

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.