Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Biscutella laevigata L. ssp. lucida (Balbis ex DC.) Mach.-Laur.

Order: Brassicales Bromhead

Family: Brassicaceae (krstašice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Biscutella (dvoštitka (Hr), Nikolić, T., 201912707, dvoštitka (Hr), Domac, R., 19944, mahunka (Hr), Horvatić, S., 19541819, mohunik (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Bot. Arch. (Königsberg) 13: 66 (1926)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Biscutella glabra Clairv., sinonim (s), Clairv., Man. Herbor. Suisse. 1811. , Biscutella lucida DC., sinonim (s)

Status: Endemic NO , Spourious YES

Images
Search data for this taxon in other sources.