Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Selaginella denticulata (L.) Spring

Order: Selaginellales Prantl

Family: Selaginellaceae (selagine (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Selaginella (selagina (Hr), Nikolić, T., 201912707, selagina (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Flora (Regensb.) 21(1): 149 (1838)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Antoine Frédéric,Anton Friedrich Spring,Spring

Common names: zupčasta selagina (Hr), Nikolić, T., 201912707, zupčasta selagina (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.