Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth

Order: Poales Small

Family: Poaceae (trave (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Calamagrostis (milava (Hr), Nikolić, T., 201912707, milava (Hr), Horvatić, S., 19541819, šašuljica (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Tent. Fl. Germ. 2(1); 89 (1789)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Albrecht Wilhelm Roth

Synonyms: Agrostis arundinacea L., bazionim (baz.), L., Sp. Pl. 1753. , Arundo agrostis Scop., sinonim (s), Fl. Carniol., ed. 2, 1: 88 (1771) , Arundo sylvatica Schrad., sinonim (s), Schrad., Fl. Germ. 1. 1806. , Calamagrostis montana Host, sinonim (s), Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 4. 1809. , Calamagrostis sylvatica (Schrad.) DC., sinonim (s), Fl. Franc. (DC. & Lamarck), ed. 3. 5: 253. 1805 , Calamagrostis sylvatica (Schrader) Besser, sinonim (s), Prim. Fl. Galiciae Austriac. 1: 70 (1809) non Host 1809 , Deyeuxia arundinacea (L.) P. Beauv., sinonim (s), P. Beauv., Ess. Agrostogr. 1812. , Deyeuxia pyramidalis (Host) Veldkamp, sinonim (s), Veldkamp in Blumea 37. 1992.

Common names: šumska milava (Hr), Nikolić, T., 201912707, šumska šašuljica (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.