Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Callitriche palustris L.

Order: Lamiales Bromhead

Family: Callitrichaceae (žabovlasice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, žabovlatke (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Callitriche (žabovlatka (Hr), Nikolić, T., 201912707, konačac vodeni (Hr), Šulek, B., 18791256, vodeni konac (Hr), Šulek, B., 18791256, vodnica (Hr), Horvatić, S., 19541819, žabovlatka (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 969 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Callitriche androgyna L., sinonim (s) , Callitriche palustris L. ssp. verna (L.) Schinz, sinonim (s) , Callitriche verna L., sinonim (s), Fl. Suec., ed. 2: 2 (1755) , Callitriche verna L. ssp. alpina (Schur) Nyman, sinonim (s) , Callitriche verna L. ssp. verna, sinonim (s) , Callitriche vernalis W. D. J. Koch, sinonim (s), Syn. Fl. Germ. Helv.: 245 (1835)

Common names: proljetna žabovlatka (Hr), Nikolić, T., 201912707, proljetna žabovlatka (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.