Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Centaurea calcitrapa L.

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Centaurea (zečina (Hr), Nikolić, T., 201912707, modrulja (Hr), Šulek, B., 18791256, različak (Hr), Horvatić, S., 19541819, tartorina (Hr), Šulek, B., 18791256, zečice (Hr), Šulek, B., 18791256, zečina (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. PL. 917 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Calcitrapa stellaris Hill, sinonim (s), Hill, Herb. Brit. 1. 1769. , Calcitrapa stellata Lam., nomen illegitimum (n. illeg.), Fl. Franc. 2: 34 (1779) , Centaurea adulterina DC., sinonim (s), DC., Prodr. 6. 1838. , Centaurea adulterina Moretti, sinonim (s), Prodr. (DC.) 6: 596. 1838 , Centaurea arectispina Bertol., sinonim (s) , Centaurea calcitrapa ssp. horrida Arcang., sinonim (s), Comp. Fl. Ital.: 396. 1882 , Centaurea calcitrapa subsp. horrida Arcang., sinonim (s), Arcang., Comp. Fl. Ital. 1882. , Centaurea calcitrapoides L., sinonim (s), L., Cent. Pl. 1. 1755. , Centaurea horrida Ten., sinonim (s), Ten., Index Sem. Hort. Bot. Neapol. 1829. , Centaurea horrida Ten. (non Badaro), sinonim (s), Index Sem. Hort. Bot. Neapol. 1829: 15. 1829-1830 , Centaurea macroacantha Guss., sinonim (s), Fl. Sicul. Syn. 2: 518. 1844 , Centaurea myacantha DC., sinonim (s), DC. in Lamarck & Candolle, Fl. Franç., ed. 3, 4. 1805. , Rhaponticum calcitrapa Scop., sinonim (s)

Common names: zvjezdasta zečina (Hr), Nikolić, T., 201912707, brk zečji (Hr), Šulek, B., 18791256, razmaknuta zečina (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, sikavica (Hr), Šulek, B., 18791256, sjkavica (Hr), 18471006, ščavica (Hr), Šulek, B., 18791256, šćavica (Hr), Šulek, B., 18791256, šikavica (Hr), 18471006, zeči bark (Hr), 18471006, zvjezdasta zečina (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.