Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Centaurea cyanus L.

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Centaurea (zečina (Hr), Nikolić, T., 201912707, modrulja (Hr), Šulek, B., 18791256, različak (Hr), Horvatić, S., 19541819, tartorina (Hr), Šulek, B., 18791256, zečice (Hr), Šulek, B., 18791256, zečina (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 911 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Centaurea arvensis Moench, sinonim (s) , Centaurea segetum Hill, sinonim (s) , Centaurea vulgaris Cass., sinonim (s) , Cyanus segetum Hill, sinonim (s), Herb. Brit. 1: 82 (1769) , Jacea segetum Lam., sinonim (s)

Common names: različak zečina (Hr), Nikolić, T., 201912707, ambor (Hr), Šulek, B., 18791256, cviet modar (Hr), Šulek, B., 18791256, gorčica (Hr), Haračić, A., 1894783, metljina (Hr), 18471006, modra zečina (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, modrec (Hr), Šulek, B., 18791256, modrica (Hr), Šulek, B., 18791256, modrinjak (Hr), Šulek, B., 18791256, modriš (Hr), Šulek, B., 18791256, modrocvet (Hr), Šulek, B., 18791256, modrocvijet (Hr), Šimić, F., 19807722, modrulja (Hr), Pahlow, M., 19897748, plavi različak (Hr), Šimić, F., 19807722, plavica (Hr), Šulek, B., 18791256, plavka (Hr), Šimić, F., 19807722, plavulja (Hr), Pahlow, M., 19897748, različak (Hr), Domac, R., 19944, sagafilje (Hr), Šulek, B., 18791256, sagasilje manje (Hr), Šulek, B., 18791256, sagofilje (Hr), Šulek, B., 18791256, sogafilje (Hr), 18471006, sogasilje (Hr), Šulek, B., 18791256, šemešljika (Hr), Šulek, B., 18791256, šemišljika (Hr), Šulek, B., 18791256, zagasilje (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.