Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Centaurea montana L.

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Centaurea (zečina (Hr), Nikolić, T., 201912707, modrulja (Hr), Šulek, B., 18791256, različak (Hr), Horvatić, S., 19541819, tartorina (Hr), Šulek, B., 18791256, zečice (Hr), Šulek, B., 18791256, zečina (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 911 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Centaurea angustifolia Mill., sinonim (s), Gard. Dict., ed. 8. n. 7. 1768 , Centaurea diversicolor Vuk. et Schloss., sinonim (s) , Centaurea montana agg., sinonim (s) , Cyanus montanus (L.) Hill, sinonim (s), Hort. Kew.: 64 (1768)

Common names: obrežna zečina (Hr), Nikolić, T., 201912707, gorska zečina (Hr), Domac, R., 19944, plavičje (Hr), Gelenčir, J.; Gelenčir, J., 19917678, pustena zečina (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.