Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Tyrimnus leucographus (L.) Cass.

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Tyrimnus (badeljka (Hr), Nikolić, T., 201912707, badelj (Hr), Domac, R., 19944, badeljka (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Dict. Sci. Nat. 56: 207 (1828)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Alexandre Henri Gabriel de,Alexandre Henri Gabriel Cassini,de Cassini

Synonyms: Carduus leucographus L., sinonim (s), L., Sp. Pl. 1753.

Common names: bielopjegava badeljka (Hr), Nikolić, T., 201912707, badelj (Hr), Horvatić, S., 19541819, badeljka (Hr), Horvatić, S., 19541819, bielopjegava badeljka (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, išarani badelj (Hr), Domac, R., 19944, sjekavica crljena (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.