Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Centaurea pannonica (Heuff.) Simonk.

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Centaurea (zečina (Hr), Nikolić, T., 201912707, modrulja (Hr), Šulek, B., 18791256, različak (Hr), Horvatić, S., 19541819, tartorina (Hr), Šulek, B., 18791256, zečice (Hr), Šulek, B., 18791256, zečina (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Math. Természettud. Közlem. 24: 620 (1891)

Taxon author(s) 1. János(Johann) A. Heuffel2. Lájos von,Lájos Philipp von Simonkai,Simkovics

Synonyms: Centaurea amara L. var. pannonica Heuff., sinonim (s) , Centaurea angustifolia Schrank, non Mill., sinonim (s), Baier. Fl. II. 376. , Centaurea jacea L. ssp. angustifolia (Schrank) Gugler var. pannonica (Heuff.) Gugler, sinonim (s) , Centaurea jacea ssp. angustifolia (DC.) Gremli, sinonim (s), Excursionsfl. Schweiz, ed. 2: 248. 1874

Common names: panonska zečina (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.