Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Chaenorhinum minus (L.) Lange ssp. litorale (Willd.) Hayek

Order: Lamiales Bromhead

Family: Scrophulariaceae (strupnikovice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, zijevalice (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Chaenorhinum (zijevaljka (Hr), Nikolić, T., 201912707, zijevaljka (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Naturaliste: 24 (1882)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Johan Martin Christian Lange

Synonyms: Antirrhinum litorale (Bernh. ex Willd.)DC., sinonim (s) , Chaenorhinum aschersonii Simonk., sinonim (s) , Chaenorhinum litorale (Willd.) Fritsch, sinonim (s), Exkursionsfl. Österr., ed. 1, 494. 1897. , Chaenorhinum minus ssp. litorale Hayek, sinonim (s), Prodr. Fl. Penins. Balcan. 2: 146. 1929. , Linaria litoralis Bernh. ex Willd., sinonim (s) , Linaria minor var. litoralis (Bernh. ex Willd.) Béguinot, sinonim (s) , Linaria pterospora (Fisch. et Mey.) Boiss., inclusive (incl.) , Microrrhinum litorale (Bernh. ex Willd.) Speta, sinonim (s) , Microrrhinum pterosporum (Fisch. et Mey.) Speta, sinonim (s)

Common names: obalna zijevaljka (Hr), Domac, R., 19944, uzporedni klobučac (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.