Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Antirrhinum latifolium Mill.

Order: Lamiales Bromhead

Family: Scrophulariaceae (strupnikovice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, zijevalice (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Antirrhinum (zijevalica (Hr), Nikolić, T., 201912707, artičoka (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, čelebij nos (Hr), Šulek, B., 18791256, karagoj (Hr), Šulek, B., 18791256, teleća glava (Hr), Šulek, B., 18791256, teleći nos (Hr), Šulek, B., 18791256, zievalica (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, zijevalica (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Gard. Dict. ed. 8 no. 4 (1768)

Taxon author(s) 1. Philip Miller

Synonyms: Antirrhinum diffusum Bernh., sinonim (s)

Common names: širokolistna zijevalica (Hr), Nikolić, T., 201912707, širokolistna zievalica (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.