Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Lamium bifidum Cirillo

Order: Lamiales Bromhead

Family: Lamiaceae (usnače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, usnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Lamium (mrtvica (Hr), Nikolić, T., 201912707, kopriva divja (Hr), Šulek, B., 18791256, medić (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, mrtva kopriva (Hr), Domac, R., 19944, mrtvača (Hr), Šulek, B., 18791256, mrtvica (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Pl. Rar. Neapol. 1:22 (1788)

Taxon author(s) 1. Domenico Maria Leone,Domenico Maria Leone Cirillo,Cyrillo

Common names: dvocijepna mrtvica (Hr), Nikolić, T., 201912707, dvociepni medić (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.