Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Melissa officinalis L. ssp. altissima (Sm.) Arcang.

Order: Lamiales Bromhead

Family: Lamiaceae (usnače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, usnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Melissa (matičnjak (Hr), Nikolić, T., 201912707, matičnjak (Hr), Domac, R., 19944, matočina (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Comp. Fl. Ital. ed. 2: 427 (1894)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Melissa altissima Sm., sinonim (s), Fl. Graec. Prodr. 1. 1809. , Melissa romana Mill., sinonim (s), Gard. Dict. ed. 8. 1768.

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.