Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Micromeria pseudocroatica Šilić

Order: Lamiales Bromhead

Family: Lamiaceae (usnače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, usnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Micromeria (bresina (Hr), Nikolić, T., 201912707, bresina (Hr), Domac, R., 19944, čubar (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, vrisić (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing: Monogr. Satur. Fl. Jugosl. 248 (1979)

Taxon author(s) 1. S.Čedomil Šilić

Synonyms: Satureja pseudocroatica (Šilic) Greuter & Burdet, sinonim (s), Willdenowia 14. 1984 publ. 1985. , Satureja pseudocroatica (Šilić) Greuter et Burdet, sinonim (s)

Common names: pahrvatska bresina (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic YES , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.