Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Centaurea pseudophrygia C. A. Mey. ex Rupr.

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Centaurea (zečina (Hr), Nikolić, T., 201912707, modrulja (Hr), Šulek, B., 18791256, različak (Hr), Horvatić, S., 19541819, tartorina (Hr), Šulek, B., 18791256, zečice (Hr), Šulek, B., 18791256, zečina (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Beitr. Pflanzenk. Russ. Reich 4: 82 (1845)

Taxon author(s) 1. Carl Anton (Andreevič) von Meyer2. Franz Josef (Ivanovich) Ruprecht

Synonyms: Centaurea phrygia auct., sinonim (s) , Centaurea phrygia L. ssp. pseudophrygia (C. A. Mey.) Gugler, sinonim (s), Mitt. Bayer. Bot. Ges. 1: 408 (1904) , Jacea pseudophrygia (C. A. Mey.) Holub, sinonim (s), Preslia 37: 102 (1965)

Common names: kosmatoglava zečina (Hr), Nikolić, T., 201912707, kosmatoglava zečina (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, zelena zečina (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.