Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Scutellaria columnae All. ssp. columnae

Order: Lamiales Bromhead

Family: Lamiaceae (usnače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, usnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Scutellaria (šišak (Hr), Nikolić, T., 201912707, grozničnica (Hr), Domac, R., 19944, šišak (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Fl. Pedem. 1: 40 (1785)

Taxon author(s) 1. Carlo Allioni

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.