Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Stachys cretica L. ssp. cassia (Boiss.) Rech. f.

Order: Lamiales Bromhead

Family: Lamiaceae (usnače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, usnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Stachys (čistac (Hr), Nikolić, T., 201912707, bukvica (Hr), Horvatić, S., 19541819, čistac (Hr), Domac, R., 19944, list rani (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Bot. Jahrb. Syst. 71: 534 (1941)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Sideritis cassia Boiss., sinonim (s), Boiss. & Heldr., Diagn. Pl. Orient., ser. 1, 12. 1853. , Stachys cassia (Boiss.) Boiss., sinonim (s), Diagn. Pl. Orient. 13. 1854.

Status: Endemic YES , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.