Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Crucianella latifolia L.

Order: Gentianales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Rubiaceae (bročine (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, broćevi (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Crucianella (broćevac (Hr), Nikolić, T., 201912707, broćevac (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 109 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Crucianella catellata Klokov, sinonim (s), Klokov, Fl. USSR 10. 1960. , Crucianella monspeliaca L., sinonim (s), Species Plantarum 109. 1753.

Common names: širokolisni broćevac (Hr), Nikolić, T., 201912707, širokolisni broćevac (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.