Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Asperula purpurea (L.) Ehrend. ssp. apiculata (Sibth. et Sm.) Ehrend.

Order: Gentianales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Rubiaceae (bročine (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, broćevi (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Asperula (lazarkinja (Hr), Nikolić, T., 201912707, lazarkinja (Hr), Domac, R., 19944, modričica (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing: Bot. J. Linn. Soc. 68: 269 (1974)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Friedrich Ehrendorfer

Synonyms: Galium apiculatum Sibth. et Sm., sinonim (s), Fl. Graec. Prodr. 1: 91. 1806

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.