Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Galium pseudoaristatum Schur

Order: Gentianales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Rubiaceae (bročine (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, broćevi (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Galium (broćika (Hr), Nikolić, T., 201912707, bročika (Hr), Horvatić, S., 19541819, broć (Hr), Hirc, D., 1909669, broćika (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Enum. Pl. Transs. 282 (1866)

Taxon author(s) 1. Philipp Johann Ferdinand Schur

Synonyms: Galium aristatum ssp. papillosum (Heuff.) Nyman, sinonim (s), Consp. Fl. Eur. 325. 1879. , Galium matteji (Bald.) Hayek, inclusive (incl.), Prodr. Fl. Penins. Balcan. 2: 456. 1930 , Galium papillosum Heuff., sinonim (s), Flora 40: 563. 1857. , Galium sylvaticum var. matteji Bald., sinonim (s), Malpighia 8: 180. 1905

Common names: lažiosjava broćika (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious YES

Search data for this taxon in other sources.