Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Onosma echioides (L.) L.

Order: Boraginales Berchtold et J. Presl

Family: Boraginaceae (oštrolisti (Hr), Horvatić, S., 19541819, porečnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1869142)

Genus: Onosma (rumenjača (Hr), Nikolić, T., 201912707, oštrika (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, oštrolist (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. PL. ed. 2, 196 (1762)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Cerinthe echioides L., sinonim (s), L., Sp. Pl. 1753. , Onosma angustifolia Lehm., sinonim (s)

Common names: ježolika rumenjača (Hr), Nikolić, T., 201912707, oštrika šćetinasta (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.