Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Onosma pseudoarenaria Schur

Order: Boraginales Berchtold et J. Presl

Family: Boraginaceae (oštrolisti (Hr), Horvatić, S., 19541819, porečnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1869142)

Genus: Onosma (rumenjača (Hr), Nikolić, T., 201912707, oštrika (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, oštrolist (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 10: 76 (1859)

Taxon author(s) 1. Philipp Johann Ferdinand Schur

Synonyms: Onosma helvetica sensu, sinonim (s) , Onosma taurica ssp. helvetica sensu, sinonim (s)

Common names: lažipješčarska rumenjača (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.