Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Onosma pseudoarenaria Schur ssp. tridentina (Wettst.) Braun-Blanq.

Order: Boraginales Berchtold et J. Presl

Family: Boraginaceae (oštrolisti (Hr), Horvatić, S., 19541819, porečnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1869142)

Genus: Onosma (rumenjača (Hr), Nikolić, T., 201912707, oštrika (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, oštrolist (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: in Hegi, Ill. Fl. Mitt.- Eur. 5: 2184 (1927)

Taxon author(s) 1. Philipp Johann Ferdinand Schur

Synonyms: Onosma helvetica subsp. tridentina (Wettst.) Teppner, sinonim (s), Teppner in Oesterr. Bot. Z. 119. 1971. , Onosma taurica subsp. tridentina (Wettst.) Braun-Blanq., sinonim (s), Braun-Blanq. in Verh. Schweiz. Naturf. Ges. 98(2). 1916. , Onosma tridentina Wettst., sinonim (s), Wettst. in Kerner, Sched. Fl. Exs. Austro-Hung. 4. 1886.

Status: Endemic YES , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.