Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Digitalis laevigata Waldst. et Kit.

Order: Lamiales Bromhead

Family: Scrophulariaceae (strupnikovice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, zijevalice (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Digitalis (naprstak (Hr), Nikolić, T., 201912707, naprstak (Hr), Domac, R., 19944, pustikara (Hr), Hirc, D., 1904661)

Place of publishing: Pl. Rar. Hung. 2: 171 (1803-1804)

Taxon author(s) 1. Franz de Paula Adam von,Franz de Paula Adam von Waldstein,Waldstein-Wartemburg2. Pál(Paul) Kitaibel

Common names: glatki naprstak (Hr), Nikolić, T., 201912707, glatki naprstak (Hr), Domac, R., 19944, škripavac (Hr), Šulek, B., 18791256, ugladjeni naprstak (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.