Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Centaurea triumfettii All. ssp. stricta (Waldst. et Kit.) Dostál

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Centaurea (zečina (Hr), Nikolić, T., 201912707, modrulja (Hr), Šulek, B., 18791256, različak (Hr), Horvatić, S., 19541819, tartorina (Hr), Šulek, B., 18791256, zečice (Hr), Šulek, B., 18791256, zečina (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Acta Bot. Bohem. 10: 72 (1931)

Taxon author(s) 1. Carlo Allioni

Synonyms: Centaurea stricta Waldst. et Kit., sinonim (s), Descr. Icon. Pl. Hung. ii. 194. , Centaurea triumfetti All. var. stricta Hayek, sinonim (s) , Cyanus triumfettii ssp. strictus (Waldst. & Kit.) Dostál, sinonim (s), Folia Mus. Rerum Nat. Bohemiae Occid., Bot. 21: 14. 1984

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.