Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Phyteuma zahlbruckneri Vest

Order: Asterales Link

Family: Campanulaceae (zvončanice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, zvončići (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Phyteuma (zečica (Hr), Nikolić, T., 201912707, ljubljenica (Hr), Šulek, B., 18791256, zečica (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Steyermark. Zeitschr. 3: 159 (1821)

Taxon author(s) 1. Lorenz Chrysanth von Vest

Synonyms: Phyteuma betonicifolium ssp. zahlbruckneri (Vest) Hayek, sinonim (s) , Phyteuma persicifolium A. DC., sinonim (s)

Common names: Calbruknerova zečica (Hr), Nikolić, T., 201912707, Calbruknerova zečica (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.