Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Phyteuma scheuchzeri All. ssp. scheuchzeri

Order: Asterales Link

Family: Campanulaceae (zvončanice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, zvončići (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Phyteuma (zečica (Hr), Nikolić, T., 201912707, ljubljenica (Hr), Šulek, B., 18791256, zečica (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Auct. Syn. Stirp. Horti Taur. 11 (1773)

Taxon author(s) 1. Carlo Allioni

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.