Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Clinopodium alpinum (L.) Merino ssp. dinaricum (Šilić) Iamonico et Bogdanović

Order: Lamiales Bromhead

Family: Lamiaceae (usnače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, usnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Clinopodium (talac (Hr), Nikolić, T., 201912707, bukvica (Hr), Šulek, B., 18791256, talac (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Phytotaxa 174(2): 123 (2014)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. B.Baltasar,P.Baltasar Merino,Merino y Román

Synonyms: Calamintha alpina f. albanica Kümmerle et Jáv., sinonim (s), Bot. Közlem. 19: 27. 1921 , Calamintha alpina ssp. albanica (Kümmerle et Jáv.) Bornm., sinonim (s), Bot. Jahrb. Syst. 61(140): 74. 1928

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.