Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Clinopodium majoranifolium (Mill.) Iamonico et Bogdanović

Order: Lamiales Bromhead

Family: Lamiaceae (usnače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, usnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Clinopodium (talac (Hr), Nikolić, T., 201912707, bukvica (Hr), Šulek, B., 18791256, talac (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Phytotaxa 174(2): 123 (2014)

Taxon author(s) 1. Philip Miller2. Duilio Iamonico3. Sandro Bogdanović

Synonyms: Acinos alpinus ssp. majoranifolius (Mill.) P. W. Ball, sinonim (s), Bot. J. Linn. Soc. 65: 344. 1972 , Acinos majoranifolia (Mill.) Šilić, sinonim (s), Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosni Hercegovini, Prir. Nauke ser. 2, 13: 119 (1974) , Calamintha montenegrina Sagorski, sinonim (s), Oesterr. Bot. Z. 1903: 20. 1903 , Melissa majoranifolia Mill., bazionim (baz.), Gard. Dict. ed. 8: 7. 1768 , Satureja majoranifolia (Mill.) K. Malý, sinonim (s), Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosni Hercegovini 22: 690. 1910 , Satureja patavina (Jacq.) Scheel, sinonim (s) , Thymus patavinum Jacq., sinonim (s), Observ. Bot. 4: 7. 1771

Common names: vričak majoranolisni (Hr), Šilić, Č., 19841013

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.