Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Achillea pratensis Saukel et Länger

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Achillea (stolisnik (Hr), Nikolić, T., 201912707, hajdučka trava (Hr), Horvatić, S., 19541819, jezičac (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, stolisnik (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Phyton (Horn) 32(1): 160 (1992)

Taxon author(s) 1. J. Saukel2. R. Länger

Synonyms: Achillea roseo-alba Ehr., inclusive (incl.), Österr. Bot. Z. 106: 368. 1959

Common names: livadni stolisnik (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.