Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Aster sedifolius L.

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Aster (zvjezdan (Hr), Nikolić, T., 201912707, zvjezdan (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 874 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Aster acris L., sinonim (s), Sp. Pl., ed. 2: 1228. 1763 , Galatella insculpta Nees, sinonim (s), Gen. Sp. Aster.: 162. 1832 , Galatella sedifolia (L.) Greuter, bazionim (baz.), Willdenowia 33: 47. 2003

Common names: sedumolisni zvjezdan (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.