Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Aster sedifolius L. ssp. illyricus (Murb.) Merxm.

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Aster (zvjezdan (Hr), Nikolić, T., 201912707, zvjezdan (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Bot. Jour. Linn. Soc. 68: 280 (1974)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Aster illyricus (Murb.) K. Malý, sinonim (s), Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosni Hercegovini 20: 555. 1908 , Galatella rigida (Cass.) DC. ssp. illyrica Murb., sinonim (s), Acta Univ. Lund. 27(5): 104. 1891 , Galatella sedifolia ssp. illyrica (Murb.) Greuter, bazionim (baz.), Willdenowia 33: 47. 2003

Status: Endemic YES , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.