Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Carlina flavispina Simonk.

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Carlina (kravljak (Hr), Nikolić, T., 201912707, babulnjak (Hr), Šulek, B., 18791256, kraljavac (Hr), Šulek, B., 18791256, kravjak (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, kravljak (Hr), Domac, R., 19944, siriška (Hr), Šulek, B., 18791256, veprovac (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Magyar Bot. Lapok 6: 16 (1907)

Taxon author(s) 1. Lájos von,Lájos Philipp von Simonkai,Simkovics

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.