Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Centaurea haynaldii Hayek ssp. haynaldii

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Centaurea (zečina (Hr), Nikolić, T., 201912707, modrulja (Hr), Šulek, B., 18791256, različak (Hr), Horvatić, S., 19541819, tartorina (Hr), Šulek, B., 18791256, zečice (Hr), Šulek, B., 18791256, zečina (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Rad Jugoslav. Akad. Znan. 58: 149 (1881)

Taxon author(s) 1. August von Hayek

Synonyms: Centaurea croatica (Hayek) Soest, sinonim (s) , Centaurea jacea L. ssp. haynaldii (Borbás ex Vuk.) Hayek var. croatica Hayek, sinonim (s)

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.