Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Centaurea radichii Plazibat

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Centaurea (zečina (Hr), Nikolić, T., 201912707, modrulja (Hr), Šulek, B., 18791256, različak (Hr), Horvatić, S., 19541819, tartorina (Hr), Šulek, B., 18791256, zečice (Hr), Šulek, B., 18791256, zečina (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Index Florae Croaticae Pars 3., Nat. Croat. Vol. 9 Suppl. 1: 79 (2000)

Taxon author(s) 1. Miško Plazibat

Synonyms: Centaurea cuspidata subsp. elegantissima Radić, sinonim (s), Radić in Pavletić & al., Zborn. Rob. Visianija Šibenc. 1983. , Centaurea cuspidata Vis. ssp. elegantissima Radić, sinonim (s), Znan. Skup o R. Visijaniju, Šibenik 1978: 419 (1983) , Centaurea elegantissima (Radić) Radić, sinonim (s), Acta Biokovica 1: 137 (1981) non Bornm., Feddes Repert. 24: 369 (1928) , Centaurea elegantissima Radić, sinonim (s), Radić in Acta Biokovica 1. 1981.

Common names: Radićeva zečina (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic YES , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.