Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Cosmos bipinnatus Cav.

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Cosmos (svjetovac (Hr), Nikolić, T., 201912707, uresnica (Hr), Horvatić, S., 19541819, Cosmee (De), Anonymus, 19847744, Schmuckblume (De), Anonymus, 19847744, cosmos (Fr), Anonymus, 19847744)

Place of publishing: Icon. Descr. 1: 10 (1791)

Taxon author(s) 1. Antonio José(Joseph),Antonio José(Joseph) Cavanilles,Cavanilles Palop

Common names: dvostrukoperasti svjetovac (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.