Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Helichrysum italicum (Roth) G. Don ssp. italicum

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Helichrysum (smilje (Hr), Nikolić, T., 201912707, smilika (Hr), Šulek, B., 18791256, smilj (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, smilje (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Hort. Brit. 342 (1830)

Taxon author(s) 1. Albrecht Wilhelm Roth2. George Don

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.