Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Helichrysum italicum (Roth) G. Don ssp. microphyllum (Willd.) Nyman

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Helichrysum (smilje (Hr), Nikolić, T., 201912707, smilika (Hr), Šulek, B., 18791256, smilj (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, smilje (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Consp. 382 (1879)

Taxon author(s) 1. Albrecht Wilhelm Roth2. George Don

Synonyms: Gnaphalium microphyllum Willd., sinonim (s), Willd., Sp. Pl. 3. 1803. , Helichrysum microphyllum (Willd.) Cambess., sinonim (s), Cambess. in Mém. Mus. Hist. Nat. 14. 1827. , Helichrysum microphyllum Camb., sinonim (s), Mém. Mus. Par. xiv. (1827) 272. , Helichrysum microphyllum ssp. tyrrhenicum Bacch. & al., sinonim (s), Feddes Repert. 116: 272. 2005 , Helichrysum microphyllum subsp. tyrrhenicum Bacch. & al., sinonim (s), Bacch. & al. in Feddes Repert. 116. 2005.

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.