Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Senecio erraticus Bertol. ssp. barbareifolius (Wimm. et Graebn.) Beger

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Senecio (staračac (Hr), Nikolić, T., 201912707, dragušac (Hr), Domac, R., 19944, kostriš (Hr), Domac, R., 19944, sikovičica (Hr), Šulek, B., 18791256, skorosied (Hr), Šulek, B., 18791256, staračac (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: in Hegi, III Fl. Mitt.-Eur. 6: 778 (1928)

Taxon author(s) 1. Antonio Bertoloni

Synonyms: Senecio aquaticus Loisel., sinonim (s) , Senecio aquaticus var. barbareifolius Wimm. et Graebn., sinonim (s) , Senecio barbareifolius Krock., sinonim (s), Fl. Siles. 2(2): 421 (1790) , Senecio erraticus Bertol., sinonim (s)

Common names: razgranjeni dragušac (Hr), Domac, R., 19944, razgranjeni kostriš (Hr), Domac, R., 19944, razgranjeni staračac (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.