Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Centunculus minimus L.

Order: Ericales Bercht. et J. Presl

Family: Primulaceae (jaglaci (Hr), Horvatić, S., 19541819, jaglikovice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, vesnače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Centunculus (majuška (Hr), Nikolić, T., 201912707, majuška (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing:

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Anagallis minima (L.) E. H. L. Krause, sinonim (s), Deutschl. Fl. 8: 251 (1901)

Common names: sitna majuška (Hr), Nikolić, T., 201912707, majuška (Hr), Horvatić, S., 19541819, puzava majuška (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, sitna majuška (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.