Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Fisch.

Order: Asterales Link

Family: Cichoriaceae

Genus: Taraxacum (maslačak (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Cat. Jard. Gorenki, ed.: 34 (1812)

Taxon author(s) 1. Franz de Paula Adam von,Franz de Paula Adam von Waldstein,Waldstein-Wartemburg2. Pál(Paul) Kitaibel3. Friedrich Ernst Ludwig von (Fedor Bogdanovic) Fischer

Synonyms: Taraxacum crispum Heuffel, sinonim (s) , Taraxacum gracile Form., sinonim (s) , Taraxacum haussknechtii Uechtr. ex Hausskn., sinonim (s) , Taraxacum neyrantii Deleaux, sinonim (s)

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.