Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov.

Order: Poales Small

Family: Poaceae (trave (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Bellardiochloa (livadarka (Hr), Nikolić, T., 201912707)

Place of publishing: Stud. Veg. Piemonte 60 (1929)

Taxon author(s) 1. Carlo Antonio Lodovico Bellardi2. Emilio Chiovenda

Synonyms: Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen, sinonim (s), Lejeunia, ser. 2, 110: 26, 56. 1983 , Festuca rhaetica Suter, sinonim (s), Helv. Fl. 1: 56. 1802. , Poa violacea Bellardi, sinonim (s)

Common names: ljubičasta livadarka (Hr), Nikolić, T., 201912707, ljubičasta livadarka (Hr), Lakušić, R., 19826043, ljubičasta vlasnjača (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious YES

Images
Search data for this taxon in other sources.