Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Lolium subulatum Vis.

Order: Poales Small

Family: Poaceae (trave (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Lolium (ljulj (Hr), Nikolić, T., 201912707, drost (Hr), Šulek, B., 18791256, juj (Hr), Šulek, B., 18791256, kusorepac (Hr), Šulek, B., 18791256, lulj (Hr), Šulek, B., 18791256, ljulika (Hr), Šulek, B., 18791256, ljulka (Hr), Šulek, B., 18791256, ljulj (Hr), Domac, R., 19944, ljuljak (Hr), Šulek, B., 18791256, pljevel (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Fl. Dalm. 1: 90 (1842)

Taxon author(s) 1. Roberto de,Roberto Visiani,de Visiani

Synonyms: Lolium loliaceum auct., sinonim (s)

Common names: šiljasti ljulj (Hr), Nikolić, T., 201912707, šiljasti ljulj (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic YES , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.