Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. et Schult.

Order: Poales Small

Family: Poaceae (trave (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Oplismenus (pravobradac (Hr), Nikolić, T., 201912707)

Place of publishing: Syst. Veg. 2: 482 (1917)

Taxon author(s) 1. Pietro Arduino2. Johann Jakob Roemer3. Josef (Joseph) August Schultes

Synonyms: Orthopogon undulatifolius Spr., sinonim (s)

Common names: valoviti pravobradac (Hr), Nikolić, T., 201912707, ravnobradić (Hr), Horvatić, S., 19541819, šumska valovnjača (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.